POLEĆ NAS

Wpisz adres znajomego i wyślij wiadomość.


... oraz podaj swoje imię i nazwisko.


wsród Wyszukiwanie Zaawansowane

Regulamin Sklepu Intenetowego CID LINES

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy regulamin zawiera najważniejsze zasady współpracy między klientem, a firmą CID LINES Sp. z o.o. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wszelkie wątpliwe kwestie postaramy się załatwić w dogodny dla Państwa sposób.
1. Dane firmy

Sklep internetowy  należy do firmy CID LINES Sp. z o.o.
Pełna nazwa firmy: CID LINES Sp. z o.o.      
Adres: Świerkowa 20
Niepruszewo
64-320 BUK
KRS: 0000357776
NIP: 527-26-28-790
Regon: 142436888


>> wróć do listy

2. Zamówienia. 

Sprzedaż w sklepie CID LINES odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Stronami umowy są: zamawiający (klient) oraz sklep internetowy CID LINES. Istnieją cztery formy składania zamówienia: przez sklep online, formularz umieszczony na stronie sklepu, telefon oraz faks. Każda z powyższych form oznacza pełną akceptację regulaminu sklepu. 
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej wyłącznie na terenie Polski.
Zamówienia przez stronę cidlines.pl można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. (Zaznaczamy, jednak, że regularne godziny pracy kadry firmy to: pon-pt, 8.30-17.00.
Zamówienia przez telefon można składać pod numer:   601 745 061od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-17.00.
Zamówienia faksem przyjmowane są pod numerem: 61 8968 193 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każde zamówienie powinno być opatrzone dopiskiem "Sklep internetowy".
Przyjmujemy również zamówienia drogą e-mailową. Adres: sklep@cidlines.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednak bardziej od tej formy preferujemy zamówienia przez stronę sklepu.


>> wróć do listy


3. Wycofanie zamówienia.

W sytuacji, gdy klient po złożeniu zamówienia zrezygnuje i chce je wycofać proszony jest o szybki kontakt telefoniczny pod numer: 601 745 061w celu wstrzymania wysyłki. Wstrzymanie wysyłki zamówienia możliwe jest do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (kupna) - paragonu lub faktury, przy czym dokument wystawiany jest na godzinę przed planowaną wysyłką.


>> wróć do listy
4. Ceny i płatności. 

Sklep internetowy cidlines.pl zawiera ceny brutto (w polskich złotych) z uwzględnieniem odpowiedniej stawki VAT. Firma CID LINES sp z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany ceny produktów, a także wprowadzania i usuwania promocji. Zaznaczamy, że po złożeniu zamówienia cena jak i warunki akcji promocyjnej z której skorzystał Klient są wiążące zarówno dla sklepu, jak i dla Klienta. Dostępne są 3 formy płatności: - przelewem, za pobraniem, oraz kartą kredytową (dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych przez stronę sklepu). Wybór formy płatności następuje w momencie składania zamówienia. Konto sklepu cidlines.pl: 06 1750 1019 0000 0000 0340 5699. Więcej szczegółów znajdą Państwo w dziale Płatności.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.


>> wróć do listy


5. Dostępność towaru. 

Na stronie cidlines.pl podajemy orientacyjną dostępność towaru w dniach roboczych (tj. dniach powszednich od poniedziałku do piątku - od złożenia zamówienia do wysłania towarów ze sklepu). W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma możliwości skompletowania zamówienia dajemy klientowi prawo wyboru: - realizacja części zamówienia, - wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub - rezygnacja z zamówienia. O fakcie niemożności skompletowania zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez CID LINES.
Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona ilość towarów i realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, o czym klient zostanie bezzwłocznie poinformowany. W przypadku jeśli termin realizacji zamówienia wyniesie więcej niż trzydzieści dni od daty złożenia zamówienia, Klient otrzyma zwrot należności uiszczonych za zakupiony towar, chyba, że złoży oświadczenie, iż podtrzymuje wolę zakupu towaru i akceptuje termin dostawy towaru dłuższy niż trzydzieści dni.


>> wróć do listy
 

6. Faktury i paragony. 

Firma CID LINES Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku VAT. W związku z tym, "domyślnym" dokumentem sprzedaży (kupna) jest faktura VAT. Jednak na życzenie klienta wystawiamy również paragony.


>> wróć do listy


7. Przesyłka. 

Wybór sposobu dostawy towaru następuje w momencie składania zamówienia. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty i czas realizacji podajemy w dziale Przesyłka. Koszt uzależniony jest od wagi całego zamówienia i obliczany przez nas (automatycznie) w trakcie procesu składania zamówienia. (W związku z tym, przy przejściu z koszyka do płatności, wyszczególniamy koszt przesyłki, a klient widzi ostateczny koszt swoich zakupów). Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie firmy od pn. – pt. w godzinach 8.30 – 17.00. W przypadku braku możliwości odbioru zamówienia w podanych godzinach, prosimy o kontakt telefoniczny, celem indywidualnego umówienia się po odbiór towaru.
Odbierając towar nabywca winien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki należy pokwitować kurierowi własnoręcznym podpisem. Po pokwitowaniu odbioru towaru i dokonaniu zapłaty wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Kupującego.


>> wróć do listy

8. Zwroty i reklamacje

a. Zgodnie art. 7 oraz 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klientowi będącemu konsumentem (tj. nabywającemu towar w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru kupionego w sklepie cidlines.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Zwrot taki uznawany jest, gdy towar nie był używany, ani nie został zniszczony. CID LINES gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaruoraz kosztów dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez klienta; koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

b.Możliwa jest również zamiana towaru na inny. W takim przypadku klient proszony jest o kontakt telefoniczny.

c. Wszystkie towary dostępne w CID LINES objęte są gwarancją producenta.Jeżeli klient, po otrzymaniu towaru, znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, powinien skontaktować się z firmą pod numerem tel:  601 745 061. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. (Podczas rozważania reklamacji mamy na względzie satysfakcję klienta).

d. CID LINES jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

e. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

>> wróć do listy


9. Spory. 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Poznaniu.


>> wróć do listy


10. Ochrona danych osobowych (inaczej: "polityka prywatnosci"). 

 1. Spółka CID LINES Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, przy ul. Świerkowej 20, 64-320 Buk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357776, o numerze NIP 5272628790, o numerze REGON 142436888, o kapitale zakładowym w wysokości 7546100 zł, wpłaconym w pełnej wysokości (dalej „Spółka”) przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem sklep.cidlines.pl

 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

  1. Klientów Sklepu Internetowego CID LINES (dalej „Sklep”), działającego pod adresem sklep.cidlines.pl (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie) oraz innych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem sklep.cidlines.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu, osób zainteresowanych zatrudnieniem w Spółce lub kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).

 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Spółka.

 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

  1. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,

  2. marketingu usług świadczonych przez Spółkę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),

  3. obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu),

  4. logowania do Konta (tj. podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień),

  5. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

  6. przesyłania przez Spółkę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter),

  7. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

  8. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,

  9. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,

  10. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,

  11. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

  12. zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.

 5. Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez Spółkę w celu:

 6. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

 7. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

 8. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 9. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 10. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 11. Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

 12. W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres sklep@cidlines.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu 61 896 81 90

 13. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres sklep@cidlines.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 61 896 81 90

 14. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 15. Spółka wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

  2. dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,

  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 16. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 17. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 18. Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Spółce na konto e-mail: sklep@cidlines.pl

 19. Jednocześnie Spółka oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 20. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.


>> wróć do listy

 

11. Postanowienia końcowe.

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej .
 2.   Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sklepowi, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 3. CID LINES, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 4. CID LINES ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 7. CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ************ r.
 10. W stosunku do wcześniej złożonych zamówień obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.