POLEĆ NAS

Wpisz adres znajomego i wyślij wiadomość.


... oraz podaj swoje imię i nazwisko.


wsród Wyszukiwanie Zaawansowane

Polityka Prywatności CID LINES Sp. z o.o.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem
o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”). Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. Naszym celem jest umożliwienie pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest CID LINES Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Świerkowej 20, 64–320 Buk, NIP: 5272628790; Regon 142436888; KRS: 0000357776.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: dane.osobowe@cidlines.pl .

 1. Pozyskiwanie danych:

Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo dokonać zakupu towarów CID LINES bądź skorzystać z naszych usług, lub wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub w inny sposób przekazali nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Spółki.

 1. Cele przetwarzania danych

Jeżeli skorzystacie Państwo z naszych usług lub zakupicie oferowane przez nas projekty, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 1. w celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży towarów oraz umów dotyczących świadczenia usług – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy, 

 2. w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres
  e-mail informację handlową dotyczącą towarów i usług oferowanych przez CID LINES – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest 
  Państwa zgoda, która nie jest obowiązkowa i może zostać wycofana w każdej chwili poprzez kontakt na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia. 

 3. w celu odpowiedzi na zapytania oraz prośby o przedstawienie oferty naszych usług – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (wynikający
  z przetwarzania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą).

 4. w celach związanych z rekrutacją – w tym przypadku podstawą jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób (telefonicznie, mailowo itd.) przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, osoba której dane osobowe są przetwarzane zostanie zapytana o zgodę i poinformowana o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 1. Obowiązek podania danych

W przypadku zakupu towarów CID LINES bądź skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę, podanie określonych danych jest obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich niemożliwa będzie realizacja zamówienia. Nie podanie wymaganych przez nas danych skutkuje niemożnością złożenia zamówienia. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej
nie jest obowiązkowe dla realizacji zawartej umowy. W przypadku wyrażenia takiej zgody, może być cofnięta w każdym czasie.

 1. Udostępnienie danych osobowych

Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które współpracują z CID LINES przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych towarów, w szczególności które świadczą usługi dostawy zakupionych towarów.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie niezbędnym do realizacji umów sprzedaży lub świadczenia usług (w tym także roszczeń reklamacyjnych), jak również potwierdzenia wykonania obowiązków spoczywających na CID LINES oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko CID LINES – jednak nie dłużej niż przez 5 lat od dnia przekazania Państwa danych.

Dane osobowe przekazane w związku z złożeniem zapytania poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenie odpowiedzi na wystosowane zapytanie.

 1. Pliki cookies

CID LINES wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu,
a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Pliki cookies są wykorzystywane również w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych.

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,

 2. sprostowania swoich danych osobowych,

 3. usunięcia danych osobowych,

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. przenoszenia danych osobowych,

 6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

 7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: dane.osobowe@cidlines.pl. Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym
z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 1. Bezpieczeństwo danych

Jako Administrator Danych Osobowych CID LINES dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych
i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych.

 1. Informacja o organie właściwym do wniesienia skargi

Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.